Ontstaan van Baticrea

De activiteitencoöperatie Baticrea werd in juni 2013 opgericht en is een initiatief van JobYourself (de vzw die reeds 2 activiteitencoöperaties groepeert: Bruxelles-Emergences en DEBUut) en BATIGROUPE.

Het doel? Een bijdrage bieden aan de uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de werkloosheid te bestrijden, door jobs te creëren in de beroepen die verband houden met huisvesting en milieu.

Hoe? Door het oprichten van Baticrea, een activiteitencoöperatie die zich, met een duurzaam vooruitzicht vanuit economisch, sociaal en milieubewust oogpunt, op de bouwsector focust. De coöperatie wil op deze manier de beroepen uit de bouwsector aansporen zich ‘groener’ te ontwikkelen.

Het resultaat? De begeleiding die Baticrea aanbiedt, geeft kandidaatondernemers, die een eigen activiteit in de bouwsector willen opbouwen, een degelijke voorbereiding. Met deze begeleiding wil de coöperatie werkzoekenden opnieuw aan het werk krijgen en het aantal faillissementen in de sector doen verminderen.

Het project wordt ondersteund door de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

baticrea-logo-footer
Creëer je eigen duurzame job
in de Brusselse bouwsector

Dansaert Centrum
Aalststraat 7-11, 1000 Brussel - BELGIË
Tel: 02/256 20 74
BTW: BE 0535 541 255