Wat is een activiteitencoöperatie?

Een activiteitencoöperatie begeleidt werkzoekenden die een eigen zaak willen opstarten en op zoek zijn naar de nodige ondersteuning tijdens deze onderneming.

Activiteitencoöperaties richten zich specifiek tot werkzoekenden en mensen die een sociale uitkering genieten. Zij maken het ondernemerschap toegankelijk en bieden kandidaatondernemers de mogelijkheid om hun ondernemersproject uit te bouwen, onder de vleugels van een veilige omgeving waarin de zelfstandige activiteit kan worden uitgetest en opgestart.

De activiteitencoöperatie biedt een gestructureerd en veilig kader waarin de kandidaatondernemer zijn project kan ontwikkelen en op de markt kan uittesten. Aan het einde van het traject bij de coöperatie, zal de kandidaatondernemer een duidelijk beeld hebben van de economische leefbaarheid van zijn project en van zijn rentabiliteit als zelfstandige. De kandidaatondernemer kan vervolgens beslissen om als zelfstandige, met kennis van zaken, van start te gaan.

De activiteitencoöperaties werden bewerkstelligd door de wet van 1 maart 2007. Deze wet laat kandidaatondernemers een vrijstelling van 18 maanden genieten, onder voorwaarde dat zij van de doelgroep deel uitmaken (indien jonger dan 50 jaar: 156 dagen werkloosheid tijdens de 18 voorafgaande maanden; indien ouder dan 50 jaar: 78 dagen werkloosheid tijdens de 9 voorafgaande maanden; mensen die een sociale uitkering genieten: geen voorwaarden).

Deze maatregel laat kandidaatondernemers uit de doelgroep toe om het recht op hun sociale uitkeringen gedurende de testfase te behouden en zich volledig op de ontwikkeling van hun project toe te leggen.

 

baticrea-logo-footer
Creëer je eigen duurzame job
in de Brusselse bouwsector

Dansaert Centrum
Aalststraat 7-11, 1000 Brussel - BELGIË
Tel: 02/256 20 74
BTW: BE 0535 541 255